Privacyverklaring Nickie Fotografie

“Ter voldoening aan de Algemene Verordening persoonlijke gegevensbescherming, verklaar ik dat het door mij beheerde bedrijf “Nickie Fotografie” alleen persoonsgegevens gebruiktmet het oog op onderhouden van de contacten met mijn cliënten. Na het gesloten hebben van een dienstovereenkomst, houd ik uiteraard: de naam, adres, telefoonnummer; en eventueel emailadres en bankrekeningnummer van mijn opdractgever in mijn administratie.
Alleen na uitdrukkelijke toestemming van mijn opdrachtgever, plaats ik, met het oog op acquisitie van mijn foto-bedrijf, soms onderdelen van de met hem of haar overeengekomen fotoreportages op mijn website. Daarbij ga ik er vanuit dat de toestemming hiervoor van mijn opdrachtgever, tevens die van eventueel ook anderen bij het onderwerp van de reportage-betrokkenen impliceert. Mijn producten beogen niets anders dan het, op verzoek van bovengenoemde betrokkenen, vastleggen van voor hen memorabele momenten. Uiteraard blijf ik, ondanks mijn goede zorgen, desondanks te allen tijde bereid om personen die geheel toevalligerwijs zijdelings door mij geportretteerd zouden zijn, hun anonieme vastlegging weer ongedaan te maken indien zij hierom zouden verzoeken.
De gemaakte foto’s bewaar ik voor onbepaalde tijd als back-up voor mijn klanten.
In verband met mogelijke aansprakelijkheid voor het een en ander op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, verwijs ik, tijdens mijn contactleggingen, mijn cliënten naar de inhoud van bovenstaande verklaring zoals die geplaatst is op mijn website: “Nickie Fotografie”. Vervolgens ga ik er dan impliciet vanuit dat al mijn overeenkomsten met wederzijdse aanvaarding van deze verklaring gesloten worden.”